تائید صلاحیت

آزمایشگاه خدمات مهندسی و کالیبراسیون ابزار دقیق تنظیم دارای گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

 

NACI       standard

شماره گواهینامه تایید صلاحیت NACI/Lab/108

خدمات کالیبراسیون

مجری کالیبراسیون کمیت ها ی رطوبت ، دما ، الکتریک ، فشار ، ابعاد ، گشتـاور ، فلو ( گاز – مایعات ) جرم ، حجم و اندازه گیری نیــرو در حالت فشار و کشش ، دماسنج تابشی ، انواع دوربیـن (تئودولیت ،نقشه برداری ، افق یاب ،توتال استیشن و …) صوت سنج ، هدایت سنجی ، COD متر ،BOD متر ، ویسکوزیمتر ، کلر سنج و انواع هود آزمایشگاهی و …

مجهز به تجهیزات پیشرفته کالیبراسیون در آزمایشگاه مرکزی.

ارائه خدمات کالیبراسیون در سایت مشتری.

دارای گواهینامه ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI به شماره NACI/Lab/108

آموزش و مشاوره استقرار استاندارد ISO-IEC 17025 در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون.

دارای مجوز آموزش به شماره ۴۶۳۸۵ از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

پیگیری


لطفا شماره رسید خود را وارد کنید:


منوی اصلی