88823405-88823408
تماس با ما
  • پست الکترونیک:  info@tanzim-eng.com
  • تلگرام: tanzimco@
  • تلفن: 88318553-88345510-88322864-88313318-88823405-88823408
  • فکس:88322778
دفتر مرکزی

آدرس: خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 35-33

طبقه زير همکف، واحد 1: پذيرش- آزمایشگاه ها

طبقه اول، واحد 5: آزمايشگاه ها

طبقه 4، واحد 11: اداری و بازرگانی