88823405-88823408

در صورت تمایل به همکاری با این مجموعه با داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته فیزیک،الکترونیک و شیمی ، رزومه خود را به آدرس ایمیل Tanzim.QC@gmail.com  ارسال نمایید.