88823405-88823408

آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه فشار از جمله پیشرفته ترین و کاملترین سیستم های آزمایشگاهی در میان نمونه های مشابه خود در سطح کشور را دارا می باشد که زمینه فعالیت گسترده ای  از کالیبر اسیون تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی را شامل می شود. این آزمایشگاه با بهره گیری از تجربه و تخصص کارشناسان خود علاوه بر کالیبراسیون، در بسیاری از زمینه های کاری توانایی تعمیرات تجهیزات را نیز دارا می باشد. در زیر لیستی از تجهیزاتی که قابلیت کالیبراسیون در این آزمایشگاه را دارا می باشند قابل مشاهده می باشد. همچنین گستره کاری آزمایشگاه در زمینه کالیبراسیون تجهیزات و بهترین توان اندازه گیری آن در صفحه اصلی سایت قابل مشاهده می باشد.

اهم تجهیزاتی که آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون آنها را دارا می باشد:
 

-     انواع فشارسنج های آنالوگ و دیجیتال

-     انواع فشارسنج های بارومتریک

-     انواع فشارسنج های ستون مایعات

     -       ترانسمیتر و ترانسدیوسرهای فشار  

-       سوئیچ فشار

-        ثبات فشار(رکوردر)

-        ترازوی فشار 

-        آزمون عملکرد انواع شیرهای اطمینان(انواع شیرهای اطمینان، شیر کنترل فشار، شیر کاهش فشار، رگولاتور، شیرهای خط لوله و ...) و ...

 

اهم تجهیزات مرجع آزمایشگاه:

·        بنچ تست

·        ترازو فشار

  و ...

 

-    آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون تجهیزات فوق در هر دو زمینه نیوماتیک و هیدرولیک را دارا می باشد.

-    علاوه بر آزمایشگاه کالیبراسیون فشار کاری، این مجموعه دارای آزمایشگاه فشار مرجع نیز می باشد.