88823405-88823408

 آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد شرکت تنظیم با بهره گیری از کارشناسان مجرب و آموزش دیده و همچنین  پیشرفته ترین دستگاه های مرجع کالیبراسیون  توانایی کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات ابعادی را مطابق با به روز ترین استاندارد ها در سطح ملی و جهانی  دارا می باشد  به طوریکه رضایت کامل مشتری را فراهم سازد.

تجهیزات مرجع این ازمایشگاه عبارت است از:

دستگاه VMM (VIDEO MEASURING MACHINE)  

دستگاه ULM

کمپراتور گیج بلاک

گیج بلوک های گرید K

و..

این مجموعه توانایی کالیبراسیون تجهیزات ذیل را دارا می باشد:

گیج بلوک  

انواع کولیس

میکرومتر

متر های نواری و فولادی

ساعت های اندازه گیری

الک های آزمایشگاهی و ...