88823405-88823408

 آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه کالیبراسیون اپتیک شرکت تنظیم با بهره گیری از کارشناسان مجرب و آموزش دیده و همچنین  پیشرفته ترین دستگاه های مرجع کالیبراسیون  توانایی کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات ابعادی را مطابق با به روز ترین استاندارد ها در سطح ملی و جهانی  دارا می باشد  به طوریکه رضایت کامل مشتری را فراهم سازد.

تجهیزات مرجع این ازمایشگاه عبارت است از:

دستگاه مولتی کولیماتور

لامپ های CL6 و CL7 

این مجموعه توانایی کالیبراسیون تجهیزات ذیل را دارا می باشد:

انواع دوربین های های نقشه برداری شامل توتال استیشن و تئودولیت و تراز یاب

انواع لوکس متر و UV متر