88823405-88823408

آزمایشگاه فلو متری سیالات

آزمایشگاه فلوی مایعات

آزمایشگاه فلوی مایعات شرکت تنظیم با بهره گیری از طراحی مهندسی وتجهیزات مرجع با دقت بالا ، توانایی کالیبراسیون انواع سنسور های اندازه گیر فلو مانند فلومترهای مغناطیسی ، توربینی ، کوریولیس ، فلومترهای جابجایی مثبت ، روتامترها و انواع کنتورهای مایعات را تا سایز 4 اینچ به روش مرجع جرمی و استانداردهای روز دنیا را داراست ؛ همچنین توانایی اندازه گیری به صورت حجمی و مقایسه با مستر میتر و گزارش بصورت گراف لحظه ای از دستگاه تحت تست از دیگر توانایی های این آزمایشگاه می باشد.

 

آزمایشگاه فلوی گاز

آزمایشگاه فلوی گاز شرکت تنظیم با بهره مندی از سیستم بل پروور و فلو کامپیوتر با دقت بسیار بالا قادر به اندازه گیری جریان گازها و انجام محاسبات جبرانسازی گازها را تا سایز 2 اینچ دارا می باشد.