88823405-88823408

آزمایشگاه آزمون هود

 

آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم قادر به ارائه خدمات آزمون در زمینه آزمون انواع هودهای میکروبی و لامینار با بهره‌گیری از دستگاه‌ها و استانداردها و مراجع پیشرفته و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان مجرب و آموزش‌دیده در حوزه اندازه‌شناسی و کالیبراسیون، در پی دستیابی به بالاترین سطح اطمینان و دقت و صحت است.

برخی از استانداردها و دستگاه‌های مرجع این آزمایشگاه عبارت است از:

• دستگاه اندازه‌گیری ذرات معلق در هوا Airborn Particle Counter

• دستگاه اندازه‌گیری سرعت جریان هوا Hotwire

• دستگاه اندازه‌گیری صوت

• دستگاه اندازه‌گیری لرزش

• دستگاه اندازه‌گیری نور و شدت پرتو فرابنفش

• دستگاه اندازه‌گیری دما و رطوبت

 

- این مجموعه توان اندازه‌گیری و آزمون برای تجهیزات زیر را دارد:

• انواع هود میکروبی و شیمیایی

• انواع هود لامینار