88823405-88823408

آزمایشگاه سختی سنجی

آزمایشگاه کالیبراسیون سختی سنجی  شرکت تنظیم با بهره گیری از کارشناسان مجرب و آموزش دیده و همچنین  پیشرفته ترین دستگاه های مرجع کالیبراسیون  توانایی کالیبراسیون و اندازه گیری تجهیزات ابعادی را مطابق با به روز ترین استاندارد ها در سطح ملی و جهانی  دارا می باشد  به طوریکه رضایت کامل مشتری را فراهم سازد.

تجهیزات مرجع این ازمایشگاه عبارت است از:

دستگاه سختی سنج راکول و بلوک های سختی راکول A,B,C

دستگاه VMM (VIDEO MEASURING MACHINE)

این مجموعه توانایی کالیبراسیون تجهیزات ذیل را دارا می باشد:

دستگاه های سختی سنجی فلزات ( راکول)

دستگاه سختی سنج لاستیک SHORE A,D

بلوک های سختی راکول A,B,C