88823405-88823408

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو و گشتاور

 

آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم در آزماییشگاه نیرو و گشتاور با بهره‌گیری از دستگاه‌ها و استانداردها و مراجع پیشرفته و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان مجرب و آموزش‌دیده در حوزه اندازه‌شناسی و کالیبراسیون، در پی دستیابی به بالاترین سطح اطمینان و دقت و صحت در ارائه خدمات کالیبراسیون به مشتری است.

 

برخی از استانداردها و دستگاه‌های مرجع این آزمایشگاه عبارت است از:

• انواع حسگرهای نیرو در کلاس‌های C6 تا C3 در گستره‌های کاری مختلف

• دستگاه اعمال نیروی فشاری و کششی تا گستره 250 Ton

• دستگاه مرجع اندازه‌گیری گشتاور استاتیکی

• اهرم و وزنه اعمال نیروی گشتاوری این مجموعه توان کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارد:

• انواع لودسل

• انواع نیروسنج و حسگرهای نیرو

• انواع گشتاورمتر و آچار گشتاور

• انواع کالیبراتور و دستگاه اندازه‌گیری گشتاور استاتیکی