این آزمایشگاه توسط نهادهای اعتباردهی مرتبا ارزیابی شده و خدمات این شرکت مطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC17025 می باشد. همچنین این آزمایشگاه علاوه بر تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران مفتخر به اخذ گواهینامه از اداره نظارت بر صادرات مبادلات نفتی نیز می باشد که از این حیث به عنوان تنها مرجع پرایمری در زمینه اندازه گیری نرخ جریان سیالات در ایران است.

گواهینامه تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵

شماره سند:۱۰۹۲۹۳
سازمان اعطا کننده:مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
از تاریخ:۲۶ مهر ۱۳۹۷
تا تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

گواهینامه آموزش

شماره سند:۱۰۹۲۹۳
سازمان اعطا کننده:سازمان ملی استاندارد ایران
از تاریخ:۱۹ آذر ۱۳۸۶

گواهی ارزش افزوده

شماره سند:۱۰۹۲۹۵
سازمان اعطا کننده:سازمان امور مالیاتی کشور

معرفی نامه خدمات کالیبراسیون توسط شرکت پخش فراورده های نفتی ایران

شماره سند:۱۰۹۲۹۶
سازمان اعطا کننده:شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
از تاریخ:۲۵ بهمن ۱۳۹۶
از تاریخ:۲۵ بهمن ۱۳۹۷

پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری

شماره سند:۱۰۹۲۹۷
سازمان اعطا کننده: سازمان هواپیمایی کشور
از تاریخ:۲۴ شهریور ۱۳۹۳