این آزمایشگاه توسط نهادهای اعتباردهی مرتبا ارزیابی شده و خدمات این شرکت مطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC17025 می باشد. همچنین علاوه بر تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران مفتخر به اخذ گواهینامه از اداره نظارت بر صادرات مبادلات نفتی نیز می باشد و به عنوان آزمایشگاه مرجع  پرایمری در زمینه اندازه گیری جریان سیالات در ایران است.

گواهینامه تایید صلاحیت ۱۷۰۲۵

شماره سند:۱۰۹۲۹۳
سازمان اعطا کننده:مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
از تاریخ:۲۶ مهر ۱۳۹۷
تا تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

گواهینامه آموزش

شماره سند:۱۰۹۲۹۳
سازمان اعطا کننده:سازمان ملی استاندارد ایران
از تاریخ:۱۹ آذر ۱۳۸۶

گواهی ارزش افزوده

شماره سند:۱۰۹۲۹۵
سازمان اعطا کننده:سازمان امور مالیاتی کشور

معرفی نامه خدمات کالیبراسیون توسط شرکت پخش فراورده های نفتی ایران

شماره سند:۱۰۹۲۹۶
سازمان اعطا کننده:شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
از تاریخ:۲۵ بهمن ۱۳۹۶
از تاریخ:۲۵ بهمن ۱۳۹۷

پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری

شماره سند:۱۰۹۲۹۷
سازمان اعطا کننده: سازمان هواپیمایی کشور
از تاریخ:۲۴ شهریور ۱۳۹۳