• اندازه گیری و تولید جریان/ ولتاژ/ توان AC و DC
  • اندازه گیری و تولید مقاومت الکتریکی، ظرفیت سلفی و خازنی، فرکانس
  • کالیبراسیون انواع دور سنج و مولد دور
  • صوت سنج
  • تایمر و کرنومتر
  • اسیلوسکوپ
  • میگر
  • ارتعاش سنج

خدمات دیگر:

تعمیر انواع تجهیزات الکترونیکی