اندازه گیری و تولید (جریان ACو DC ، ولتاژ ACو DC،مقاومت الکتریکی،ظرفیت خازنی و سلفی،فرکانس)، دور سنج و مولد دور، صوت سنج، تایمر و کرنومتر، اسیلوسکوپ، آمپرمتر،توان الکتریکی ACو DC، زاویه فاز، میگر، عایق سنج و تستر ولتاژ بالا