کالیبراسیون دماسنج های مایع در شیشه، ترمومترهای دوفلزی و پرشده، ترموکوپل ها، ترمومترهای مقاومتی، ترانسمیترهای دما، ترموسوئیچ ها، ترمیستورها، ثبات ها و نشان دهنده های دما، انواع محیط های دمائی، دماسنج های تابشی، انواع محیط های رطوبتی، حسگرهای رطوبت، ترنسمیتره های رطوبت