کالیبراسیون انواع:

 • دماسنج های مایع در شیشه، دوفلزی و پرشده
 • ترموکوپل ها
 • ترمومترهای مقاومتی
 • ترانسمیترهای دما
 • ترموسوئیچ ها 
 • ثبات ها و نشان دهنده های دما
 • انواع محیط های دمائی
 • دماسنج های تابشی
 • انواع محیط های رطوبتی
 • حسگرهای رطوبت
 • ترانسمیترهای رطوبت