کالیبراسیون انواع:

  • دوربین های نقشه برداری (توتال استیشن،تئودولیت و انواع ترازیاب )
  • متر لیزری 
  •  لوکس متر 
  • رادیومتر
  • فتومتر
  • UV متر